Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Investor nás zavolal na montáž sádrokartonů. Po provedených sondách jsme se dohodli na demontáži stávající izolace z polystyrenu a vložení nové izolace. Ještě jsme za pomocí dřevěných latí instalovali pojistnou difusní fólii. Až poté jsme provedli původní požadavek.