Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Na zakázce v obci Mrsklesy jsme díky programu Zelená úsporám realizovali zateplení již obývaného podkroví. Investor díky této podpoře získal prostředky na vylepšení tepelných parametrů střechy. Bylo zde namontováno střešní okno a následně trámy vyplněny tepelnou izolací v tloušťce 280 mm a zakrytí podkroví sádrokartonem. Na této zakázce jsme zajistili provedení lehčeného betonu pod nové podlahové krytiny. Také zde vznikla zateplená technická místnost/půda, která byla dříve nevyužita.