Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Investor si nás pozval na montáž sádrokartonových podhledů, kazetového podhledu a lepené předsazené stěny. Na většinu ploch i podhledů byla použita sádrová omítka, která vytváří optimální vlhkost prostoru a tam, kde ji nebylo možné nebo nepraktické ji použít, byly provedeny zmíněné podhledy.