Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Ne vždy máme možnost zdokumentovat naši práci a toto je ten případ. Respektujeme přání investora a necháme nahlédnout pouze na hrubé práce se sádrokartonem a i laik si trochu představí, jak celý interiér vypadá. Sádrokarton plní pouze funkci zakrytí železobetonové a dřevěné střechy. Izolace byla nadkrokevní a nebylo díky tomu potřeba používat ani parozábranu. Z fotek je patrné, že jsme do SDK příčky montovali stavební pouzdro na dveře a také jak vypadá dilatace podhledů před malbou.