Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Foukaná izolace

Provádíme zateplení budov technologií foukáním izolantu. Foukané izolace se používají jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích, kde lze doplnit stávající izolaci a zamezit tak tepelným mostům ve spojích původní izolace.

Zateplení foukanou izolací nachází své využití při zateplení stropních konstrukcí, plochých pultových střech, volných ploch na nepochozích či nevyužívaných půdách, dutých stěn panelových domů a dutých trámových stropů. Lze izolovat i svislé konstrukce, jako jsou provětrávané fasády či stěny v dřevostavbách.

Zda u konkrétního případu foukat izolaci v tlušťkách 100, 200, 300, 400 mm či více závisí na řadě faktorů: Tepelné ztáty objektu, skladba konstrukcí, způsob užívání stavby, atp. Dle typu konstrukce zvolíme způsob aplikace. U některých realizací je vrstva izolace dána možnostmi konstrukce (například při izolování trámových stropů, podhledů, nebo pultových střech). Nejjednodušším řešením je domluvit si bezplatnou, nezávaznou konzultaci a najít optimální řešení přímo na místě.

Foukáním se vata dostane mezi trámy trámových stropů, spolehlivě zaizoluje vazníkové konstrukce, šikminy, podhledy a není potřeba složitějších zásahů. Stačí prostupy na prostrčení foukací hadice. Jak probíhá realizace v praxi můžete vidět v našich referencích.

Jedním z hlavních argumentů pro zateplování touto technologií foukáním jsou mimo její vlastnosti i cena. A nejde pouze o cenu samotného materiálu, ale také o úsporu nákladů za práci. Realizace probíhá rychle a relativně čistě, takže zateplení středního rodinného domu lze provést během půl dne. Náš zákazník navíc získá neplacenou službu měření termokamerou v případě potřeby a příznivých teplotních podmínek před a po provedení zateplení. Měření termokamerou se používá v případě doplňování izolace a oprav.

Tepelnou izolaci provádíme kvalitní celulózovou izolací od certifikovaných výrobců. Přírodní tepelná izolace z celulózových vláken, která vzniká recyklací čistého, jednodruhového novinového papíru. Díky metodě, kdy se papír nahrubo roztřepí, smísí s minerálními solemi a semele v mlýnu, je celulózová izolace odolná proti hnilobě a požáru.

Hmota celulózy se zpracovává do balíků pro následné použití ve foukacím přístroji. Největší výhodou aplikace foukáním je možnost vyplnit hůře přístupná místa a složité konstrukce, kde by položení minerální izolace ve formě pásů či desek bylo technicky i časově náročné, či dokonce nemožné.

Za silný argument považujeme výhody celulózové izolace pro její zdravotní nezávadnost, biologickou neutralitu, nehořlavost a paropropustnost. Celulózová izolace se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti a pomáhá zamezit vzniku a šíření škodlivých mikroorganismů. Díky malému difúznímu odporu, vyšší objemové hmotnosti a také výbornými hodnotami součinitele tepelné vodivosti λ (lambda) 0,037 - 0,038 W/(m/K) je tak celulóza skvělým tepelným a zároveň i akustickým izolantem.