Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Tuto zakázku jsme realizovali na 2 etapy. V první etapě jsme provedli montáž tepelné izolace v tloušťce 280 mm, aby mohl investor pokračovat v zimním období se stavebními pracemi. Po dokončení těchto prací jsme zde instalovali sádrokartonový podhled s požární odolností. Po nějaké době nás investor požádal o podhled v dílně, který jsme také zaizolovali. Na fotografiích je vidět detail revizních dvířek do sádrokartonového podhledu a je patrno, že je to velmi decentní a nenápadné řešení. Vzhledem k objemu práce jsme v rámci zakázky zdarma provedli penetraci a jeden nátěr podhledů barvou na sádrokarton.