Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

Ve firmě Benekovterm, s.r.o. jsme postupně dle připravenosti realizovali prvně podhledy s požární odolností  a poté jsme montovali příčky. Bylo třeba vytvořit zázemí pro zaměstnance a to šatny a sprchy s WC. Následně jsme prostory vymalovali i tónovanými barvami.