Telefonní kontakt:
Telefon(+420) 603 945 996

U této zakázky jsme byli požádáni stavební firmou o montáž SDK příček a podhledů. Prakticky je to úprava podkroví sádrokartonem. Investor rozšiřuje služby o ubytování a stravování a objekt bude sloužit pro komerční účely.